Contacto.


Proyecto Nórdico
Asociación Española de Mushers.

Responsable
Irene Pérez Piñel

e-mail:
proyectonordico@mushing.info